Systemy sprzedaży

Oferujemy intergrację zaawansowanych systemów sprzedaży opartych na sprzęcie i oprogramowaniu wiodacych producentów .

W naszych instalacjach wykorzystujemy sprzęt fiskalny firm:

Do obsługi sprzedaży oraz obrotu towarowego na zapleczu, oferujemy oprogramowanie  firm: